V├│├│r 16:00 besteld, morgen in huis!
Sinds 1990

Assortiment

Home/ Privacy

Privacy

Privacy- en cookieverklaring

Klik hier voor de PDF versie

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. Via deze verklaring inzake gegevensbescherming informeren wij u over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. Wij verwerken uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN UW RECHTEN

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is De Blaker-Exclusief (VOF De Kandelaer, KvK 06059835). Wij zijn voor u als verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens bereikbaar:

- Per post op: De Wetstraat 41-45, 7551 GB, Hengelo (O) - E-mail: info@deblaker-exclusief.nl

Voor relaties van ons bedrijf is het na schriftelijk verzoek mogelijk om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien u na inzage onjuistheden in deze persoonsgegevens constateert, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten via de hierboven genoemde contactgegevens.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens en bewaren deze voor de gehele afwikkeling van uw aankoop, inclusief eventueel latere vrijwaringen, de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief, zie hierna) en voor zover nodig gedurende de geldende wettelijke civiele en fiscale verjaringstermijnen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan derden door, indien dit wettelijk is toegestaan,

onder meer met als doel de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld inschakeling van een postbedrijf), om de betaling uit te voeren, voor marketingdoeleinden of wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven. De persoonsgegevens die wij doorgeven mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

Wij houden op onze website de algemene bezoekgegevens bij. Wij doen dit voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of acties te communiceren of om u voor u mogelijk interessante producten dan wel diensten aan te bevelen. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij slaan onder uw account onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en eventueel interesses Het doel hiervan is om te voorkomen dat u deze informatie telkens opnieuw dient in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen.

U kunt zich bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie, inclusief het IP-adres van uw computer, slaat Google in de Verenigde Staten op. Wij verwijzen u voor meer informatie naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt voornoemde informatie om waar te nemen hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website aan ons te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed. Wij staan Google niet toe om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

SOCIALE MEDIA

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het betreffende sociale netwerk. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring het betreffende sociale netwerk (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

COOKIES

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

AANPASSEN PRIVACY EN COOKIE VERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan [Voorbeeld] in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Stel een vraag over dit product

Uw bericht is verstuurd.
Een of meer velden zijn niet of onjuist ingevuld.
Annuleren
Versturen

Onze vestiging in ENSCHEDE is gesloten en verhuist naar HENGELO.


Wij zien u graag in onze vestiging in Hengelo aan het vernieuwde Marktplein.
Per 15 mei elke maandag geopend van 13.00 - 18.00 uur.

Brinkstraat 16A Hengelo

074-2594888